இறைவனின் திருப்பெயரால்
நண்பர்கள் சமையல் குழு & கேட்டரிங்

CONTACT US

NANBARGAL SAMAYAL KULU & CATERING - NSK DECORATIONS

contactus@nanbargalsamayalkulu.com
5/1, Ganesapuram South Street,
Melapalayam,
Tirunelveli - 627 005.
E-Mail:
    
    info@nanbargalsamayalkulu.com    orders@nanbargalsamayalkulu.com    feedback@nanbargalsamayalkulu.com

Catering:

Prop.:- Mr. M.N. Aashique
          +91 98430 16163

Prop.:- Mr. A. Ubaithullah:
         +91 96264 03618Email:
nanbargalsamayalkulu@gmail.com

Decoration:

Prop.:-Mr. M.A. Siddique:
         +91 99445 61189

Prop.:- Mr. M.N. Maideen:
          +91 99448 09079Email:
nskdecorationsiddique@gmail.com

Enquiry Form!